Sunday, May 22, 2016

Team Malaysia at the 5th SEABA Stankovic Cup 2016

Malaysian National Players
1. Chee Huei Liaw
2. Chee Kheun Ma
3. Cheng Wah Chin
4. Hong Hoong Gan
5. Ivan Yeo
6. Kok Hou Teo
7. Lok Seng Mak
8. Tian Yuan Kuek
9. Wei Hong Choo
10. Wei Yong Ong
11. Yi Hou Wong
12. Yoong Jing Kwaan

No comments: